Blade and Soul Mobile chuẩn bị đặt chân sang thị trường Nhật Bản, tiếp nối thành công nơi quê nhà

Blade and Soul Mobile chuẩn bị đặt chân sang thị trường Nhật Bản, tiếp nối thành công nơi quê nhà

  • Swordsman
  • 24/06/2019 13:30
Steam chuẩn bị loại bỏ hỗ trợ cho hệ điều hành Ubuntu

Steam chuẩn bị loại bỏ hỗ trợ cho hệ điều hành Ubuntu

  • Swordsman
  • 24/06/2019 22:50
PUBG Lite chính thức ra mắt ở Ấn Độ và Đông Nam châu Á vào ngày 3/7, dự kiến phát hành toàn thế giới trong quý 3

PUBG Lite chính thức ra mắt ở Ấn Độ và Đông Nam châu Á vào ngày 3/7, dự kiến phát hành toàn thế giới trong quý 3

  • Swordsman
  • 25/06/2019 08:05
Đừng dừng lại...còn nhiều lắm...