Banner Right1.2 - Chi tiết tin - 300x250 - 222222

DOTA2: Bản cập nhật 7.17, tăng sức mạnh cho Earthshaker giảm nhẹ các HOT pick hiện tại

HNAQ 11/06/2018 10:36

Bản cập nhật 7.17 tăng sức mạnh cho khá nhiều Hero, giảm đi sức mạnh của một số Hero HOT pick nhằm cân bằng meta trò chơi.

Sửa đổi trang bị:

Eul's Scepter of Divinity: Tốc độ di chuyển cộng thêm giảm từ +40 xuống +30

Moon Shard: Tầm nhìn ban đêm tăng từ 300/150 (cơ bản / tiêu thụ) lên 400/200 

Refresher: Chi phí công thức giảm từ 1800 xuống còn 1700

Talisman of Evasion: Evasion (né tránh) giảm từ 20% xuống còn 15%

Talisman of Evasion: Chi phí giảm từ 1450 đến 1400

Những hero tăng sức mạnh:

Abaddon:

- Talent cấp 10 tăng từ + 20% XP lên + 25%

- Talent cấp 15 tăng từ +60 Mist Coil Heal / Damage lên +75

- Talent cấp 20 tăng từ +6 Giáp lên +8

Alchemist:

- Chemical Rage bây giờ sẽ loại bỏ một số hiệu ứng khống chế cơ bản như slows, silences

Ancient Apparition:

- Talent cấp 10 tăng từ +60 Gold/Min lên +90

Anti-Mage:

- Sát thương cơ bản tăng lên 2

Bristleback:

- Viscous Nasal Goo bây giờ giảm -2 giáp cơ bản

Clinkz:

- Giáp cơ bản tăng 1

- Strafe bây giờ hoạt động được với các đơn vị không phải là người chơi

- Strafe tăng tốc độ tấn công từ 80/140/200/260 lên 110/160/210/260

Crystal Maiden:

- Thời gian hồi chiêu Crystal Nova giảm từ 12/11/10/9 xuống 11/10/9/8

- Talent cấp 15 tăng từ +120 Gold / Min lên +150

Dark Willow:

- Thời gian hồi chiêu của Bramble Maze giảm từ 40/35/30/25 xuống 34/31/28/25

- Talent cấp 10 tăng từ +20 sát thương lên +30

Earthshaker:

- Echo Slam giờ đã có 100 sát thương ngay khi sử dụng

Enchantress:

- Thời gian hồi chiêu của Nature giảm từ 45 xuống 35

- Enchant làm chậm tăng từ 3/4/5/6 đến 3,75 / 4,5 / 5,25 / 6

Enigma:

- Năng lượng sử dụng Demonic Conversion giảm từ 170 xuống 140/150/160/170

- Demonic Conversion Eidolon tăng lượng máu hồi từ 0.25 lên 4

Huskar:

- Talent cấp 25 thay đổi từ 0 Inner Vitality Cooldown thành Burning Spears Pure và Pierces Immunity

- Talent cấp 25 tăng tầm đánh từ +125 lên +150

Juggernaut:

- Giáp cơ bản tăng 1

Keeper of the Light:

- Chakra Magic không còn năng lượng sử dụng 25/35/45/55 nữa

Lich:

- Frost Blast làm chậm tốc độ tấn công tăng từ -20 lên -30

- Thời gian hồi chiêu Frost Blast giảm từ 8 xuống 7 

- Talent cấp 10 tăng từ +175 máu lên +200

Magnus:

- Strength cơ bản tăng 1

- Làm chậm từ Skewer tăng từ 2.5/2.75/3/3.25 lên 3.25

- Sát thương Shockwave tăng từ 75/150/225/300 lên 90/160/230/300

Meepo:

- Giáp cơ bản tăng 2

Mirana:

- Talent cấp 25 giảm hồi chiêu Moonlight Shadow từ -80s xuống -75s

Necrophos:

- Talent cấp 15 tăng làm chậm Ghost Shroud từ + 16% tới + 20%

- Talent cấp 25 tăng hồi chiêu Death Pulse từ -1.5s   lên -2.5s

- Talent cấp 25 tăng Heartstopper Aura từ +0,6 lên +0.8

Oracle:

- Fortune's End không còn disjointable

- Talent cấp 15 cấp 15 tăng vàng/ phút từ +90 lên +120

Pangolier:

- Đã sửa lỗi Rolling Thunder không ảnh hưởng đến các đơn vị như Primal Split Brewlings và Ancients neutrals (vẫn không ảnh hưởng đến roshan)

Phantom Assassin:

- Làm chậm của Stifling Dagger thay đổi từ 1/2/3/4 giây lên 1,75 / 2,5 / 3,25 / 4

- Talent cấp 20 được chỉnh sửa từ Double Strike Stifling Dagger thành Triple Strike Stifling Dagger (3 mục tiêu thay vì 2 như trước)

Phoenix:

- Thời gian làm choáng Supernova tăng từ 1.5/2/2.5 lên 2/2.5/3.0

Puck:

- Thời gian silence của Rift Waning tăng từ 0.75 / 1.5 / 2.25 / 3 lên 1.5 / 2 / 2.5 / 3

Pudge:

- Talent cấp 10 thay đổi từ +5 Giáp thành + 30% XP

- Talent cấp 15 thay đổi từ +75 sát thương thành + 12% làm chậm Rot

Riki:

- Giáp cơ bản tăng 1

- Sát thương cơ bản tăng 4

Shadow Shaman:

- Intelligence cơ bản tăng lên 2

- Năng lượng sử dụng Hex giảm từ 110/140/170/200 xuống còn 70/110/150/190

- Talent cấp 15 tăng hồi chiêu Hex từ -4s lên -5s

- Talent cấp 25 giảm sát thương của Wards từ +60 xuống +50

Sniper:

- Phạm vi sử dụng Assassination tăng từ 2000/2500/3000 lên 3000

- Talent cấp 10 đã thay đổi thời gian hồi chiêu từ + 15% thành + 25%

Spectre:

-Talent cấp 15 tăng thời gian hồi chiêu Spectral Dagger từ -8s lên -10s

Spirit Breaker:

- Thời gian vô hiệu hóa Greater Bash tăng từ 1 / 1.2 / 1.4 / 1.6 lên 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8

- Sát thương Nether Strike giảm từ 150/250/350 xuống 150/200/250

- Talent cấp 10 tăng tầm nhìn ban đêm từ +400 lên +600

Sven:

- Năng lượng sử dụng Hammer Hammer giảm từ 140 xuống 110/120/130/140

Terrorblade:

- Agility nhận theo mỗi cấp tăng từ 3.2 lên 3.7

Tiny:

- Tốc độ di chuyển cơ bản tăng từ 280 lên 285

- Sát thương lan Tree Throw tăng từ 130% lên 150%

- Grow Status Resistance tăng từ 20/30/40% lên 30/40/50%

Ursa:

- Thời gian tồn tại Overpower tăng từ 15 lên 20

- Talent cấp 20 thay đổi thời gian tồn tại Enrage  từ + 1s thành + 1.5s

Winter Wyvern:

- Intelligence cơ bản tăng 2

Wraith King:

- Mortal Strike skeletons hiện có 30% kháp phép

- Talent cấp 15 tăng sát thương của Skeletons từ +25 lên +35

Những Hero bị giảm sức mạnh :

Bane:

- Sát thương cơ bản giảm 2

- Brain Sap tăng năng lượng từ 70/100/130/160 lên 90/115/140/165

Beastmaster: 

- Giáp cơ bản giảm 2

Clockwerk: 

- Sát thương cơ bản giảm 4

Death Prophet: 

- Exorcism tăng khoảng thời gian xuất hiện tinh linh từ 0.3 lên 0.35

Disruptor: 

- Thời gian hồi chiêu Thunder Strike tăng từ 15/13/11/9 đến 18/15/12/9

Gyrocopter: 

- Talent cấp 15 thay đổi từ +3 Flak Cannon Attacks thành + 0.5s Homing Missile Stun Duration

- Talent cấp 20 giảm tốc độ di chuyển từ +45 xuống +40

Invoker: 

- Khoảng cách tác dụng tối đa Catacylsm giảm từ 220 xuống 200

Io:

- Giảm sát thương Spirits từ 25/50/75/100 xuống 20/40/60/80

- Tốc độ di chuyển của Tether giảm từ 7/10/13/16 xuống còn 5/8/11/14%

- Talent cấp 10 giảm sát thương từ +60 xuống +45

- Talent cấp 20 giảm hồi máu từ +20 xuống +15

Leshrac: 

- Lightning Storm giảm tầm sử dụng từ 650/700/750/800 xuống 650

Lycan: 

- Sát thương Feral Impulse  giảm từ 15/26/37/48% xuống 12/24/36/48%

Naga Siren: 

- Năng lượng sử dụng Song of the Siren tăng từ 100/150/200 lên 150/175/200

Night Stalker: 

- Thời gian hồi chiêu Crippling Fear tăng từ 12 lên 24/20/16/12

- Thời gian hồi chiêu Void tăng từ 8 đến 11/10/9/8

Sand King: 

- Sát thương cơ bản giảm 3

- Làm chậm Caustic Finale giảm từ 21/24/27/30% xuống 15/20/25/30%

Zeus:

- Năng lượng sử dụng Lightning Bolt tăng từ 75/95/115/135 lên 90/105/120/135

Nguồn: Dota2

Viết bình luận