Chi tiết tin - 300x250 - Vị trí 222222

LMHT: Thấy ít người chơi quá, Riot lại buff mạnh Lee Sin trên PBE để nhiều người chơi trở lại

Hà Ngã Diệp Chi 06/06/2018 16:20

Lee Sin sắp trở lại tàn phá rank Việt rồi...

Chỉnh sửa về tướng

Lee Sin

- Hộ Thể (W)

LMHT: Thấy ít người chơi quá, Riot lại buff mạnh Lee Sin trên PBE để nhiều người chơi trở lại

Thời gian hồi chiêu giảm: 14 giây ở mọi cấp ⇒ 12 giây ở mọi cấp.

- Địa Chấn (E)

LMHT: Thấy ít người chơi quá, Riot lại buff mạnh Lee Sin trên PBE để nhiều người chơi trở lại

Sát thương cơ bản tăng: 70/105/140/175/210 ⇒ 80/120/160/200/240.

Elise

Tốc độ di chuyển cơ bản ở dạng người tăng: 325 ⇒ 330

Tốc độ di chuyển cơ bản ở dạng nhện tăng: 350 ⇒ 355

- Nhền Nhện Con (W ở dạng người)

LMHT: Thấy ít người chơi quá, Riot lại buff mạnh Lee Sin trên PBE để nhiều người chơi trở lại

Sát thương cơ bản tăng: 55/95/135/175/215 ⇒ 60/105/150/195/240.

Kindred

Tốc độ đánh tăng theo cấp tăng: 2.5% ⇒ 3.5%

- Vũ Điệu Xạ Tiẽn (Q)

Tốc độ đánh cộng thêm tăng: 10% ⇒ 25%

- Sợ Hãi Dâng Trào (E)

LMHT: Thấy ít người chơi quá, Riot lại buff mạnh Lee Sin trên PBE để nhiều người chơi trở lại

Sát thương cơ bản tăng: 65/85/105/125/145 ⇒ 80/100/120/140/160.

Ezeal

Giáp cơ bản giảm: 25 ⇒ 22

LMHT: Thấy ít người chơi quá, Riot lại buff mạnh Lee Sin trên PBE để nhiều người chơi trở lại

Poppy

- Búa Chấn Động (Q)

Thời gian hồi chiêu giảm: 9/8/7/6/5 ⇒ 8/7/6/5/4

Rumble

- Khiên Phế Liệu (Q)

Tỉ lệ khiên cộng theo sức mạnh phép thuật tăng: 40% ⇒ 50%

Giá trị khiên cơ bản tăng: 80/110/140/170/200 ⇒ 100/130/160/190/220

Yorick

- Tử Lễ (Q)

Thời gian hồi chiêu giảm: 7/6.5/6/5.5/5 ⇒ 7/6.25/5.5/4.75/4.0

Ornn

- Thổi Bễ (W)

Khoảng thời gian Ornn tự làm chậm bản thân khi kích hoạt Thổi Bễ hoàn lại: 1 giây ⇒ 0,75 giây

- Hỏa Dương Hiệu Triệu (R)

Tỉ lệ làm chậm hoàn lại: 20/40/60% ⇒ 40/60/80%

Chỉnh sửa về trang bị

Cuồng Đao Guinsoo

Giá hợp thành trang bị tăng: 990 ⇒ 1190

Tổng giá trang bị tăng: 3300 ⇒ 3500

Thương Của Shojin

Nội tại duy nhất: lượng sát thương giảm theo chỉ số sức mạnh công kích cộng thêm tăng: 60 ⇒ 70

Chỉnh sửa về ngọc bổ trợ

Máy Dọn Lính (nhánh Cảm Hứng)

Các thông số hoàn lại như ở phiên bản chính thức hiện tại.

Các chỉnh sửa phụ khác

Không có thay đổi nào trong ngày hôm nay.

Theo: Liên Minh 360

Viết bình luận