Chi tiết tin - 300x250 - Vị trí 222222

LMHT: Riot nerf nặng phép Dịch Chuyển, tăng lên 360 giây, ngắt không hoàn trả thời gian hồi

Hans Sama 06/07/2018 15:57

360 giây thì lâu nhất trong các Phép bổ trợ rồi...

Dưới đây là những thay đổi quan trọng trên máy chủ thử nghiệm PBE ngày hôm nay 6/7. Lưu ý, những thay đổi này có thể sẽ không xuất hiện trên bản chính thức, đừng đặt quá nhiều kì vọng.

* CHỈNH SỬA VỀ TƯỚNG

Caitlyn

Bắn Xuyên Táo (Q)

- Tỉ lệ sát thương cộng thêm theo sức mạnh công kích hoàn lại:

130/140/150/160/170% ⇒ 130/145/160/175/190%

* CHỈNH SỬA VỀ TRANG BỊ

- Không có thay đổi nào trong ngày hôm nay.

* CHỈNH SỬA VỀ NGỌC BỔ TRỢ

Thợ Săn Tham Lam

- Phần mô tả ngọc đã được cập nhật lại cho đúng với thông số hiện tại.

Thợ Săn Tài Tình

- Phần mô tả ngọc đã được cập nhật lại cho đúng với thông số hiện tại.

Thợ Săn Tàn Nhẫn

- Phần mô tả ngọc đã được cập nhật lại cho đúng với thông số hiện tại.

Thợ Săn Tối Thượng

- Phần mô tả ngọc đã được cập nhật lại cho đúng với thông số hiện tại.

* CÁC CHỈNH SỬA PHỤ KHÁC

Phép bổ trợ Dịch Chuyển

LMHT: Riot nerf nặng phép Dịch Chuyển, tăng lên 360 giây, ngắt không hoàn trả thời gian hồi

- Thời gian hồi chiêu tăng: 300 ⇒ 360 giây

- Giờ ngắt Dịch Chuyển khi đang niệm không hoàn trả một phần thời gian hồi nữa.

Viết bình luận