Chi tiết tin - 300x250 - Vị trí 2

[Kim Cương Hàn] Madlife đưa tướng tủ 1 thời Blitzcrank trở lại vs Ahq Baybay

Cruzsader 22/02/2016 08:00

(Game8) - Độ hiệu quả của Blitz trong tay Madlife ở trận này sẽ tới mức độ nào đây?

 

Highlights

 

Full game


Viết bình luận