Chi tiết tin - 300x250 - Vị trí 222222

Mẹo đạt điểm S trong Ngôi Sao Thời Trang 360 Mobi từ màn 1-3 (thiếu nữ)

Hà Ngã Diệp Chi 26/04/2016 13:34

(Game8) - Khi chơi Ngôi Sao Thời Trang các bạn luôn gặp nhiều khó khăn và cách làm sao để đạt điểm S cao trong game. Sau đây Game8 xin viết đầy đủ các mẹo để đạt được điểm S chặng 1-3 cho các bạn tham khảo!

Cấp Thiếu Nữ - Chặng 1

Chặng 1 của cấp Thiếu Nữ gồm tất cả 9 bài thi các bạn có thể tham khảo các mẹo để đạt điểm s trong ngôi sao thời trang mặc theo hoặc tham khảo để có điểm S cao trong Ngôi Sao Thời Trang nhé!

Chặng 1 - Bài 1

Chặng 1 - Bài 2

Chặng 1 - Bài 3

Chặng 1 - Bài 4

Chặng 1 - Bài 5

Chặng 1 - Bài 6

Chặng 1 - Bài 7

Chặng 1 - Bài 8

Chặng 1 - Bài 9

 

Cấp Thiếu Nữ - Chặng 2

Chặng 2 của cấp Thiếu Nữ gồm 9 bài thi và 2 nhiệm vụ phụ kèm theo dưới đây sẽ là các cách phối mặc đồ điểm S các bạn có thể mặc theo hoặc tham khảo để đạt điểm cao hơn.

 

Chặng 2 - Bài 1

Chặng 2 - Bài 2

Chặng 2 - Bài 3

Chặng 2 - Bài 4

Chặng 2 - Bài 5

Chặng 2 - Bài 6

Chặng 2 - Bài 7

Chặng 2 - Bài 8

Chặng 2 - Bài 9

Chặng 2 - Nhiệm vụ phụ 1

Chặng 2 - Nhiệm vụ phụ 2

 

Cấp Thiếu Nữ - Chặng 3

Chặng 3 của cấp Thiếu Nữ gồm có 12 bài thi và 1 nhiệm vụ phụ thêm. Tiếp tục là các bài thi đạt điểm S cho các bạn tham khảo hoặc mặc theo để đạt điểm S cao trong NSTT nhé.

 

Chặng 3 - Bài 1

Chặng 3 - Bài 2

Chặng 3 - Bài 3

Chặng 3 - Bài 4

Chặng 3 - Bài 5

Chặng 3 - Bài 6

Chặng 3 - Bài 7

Chặng 3 - Bài 8

Chặng 3 - Bài 9

Chặng 3 - Bài 10

Chặng 3 - Bài 11

Chặng 3 - Bài 12

Chặng 3 - Nhiệm vụ phụ

 

Trên đây là các mẹo để đạt điểm s trong ngôi sao thời trang. Chúc các bạn sẽ đạt được điểm S và thứ hạng cao trong game.

Xem tiếp: Cách phối đồ đạt điểm S Ngôi Sao Thời Trang từ màn 4-5-6 Thiếu Nữ

Tải Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi: Android/iPhone

Tham gia thảo luận cách phối đồ chi tiết đầy đủ tại: Cộng Đồng Ngôi Sao Thời Trang

Viết bình luận