"Kiếm Thế"
Kiếm Thế 2 có điểm gì khác biệt?

Kiếm Thế 2 có điểm gì khác biệt?

(Game8) - Sản phẩm này có rất nhiều điểm thay đổi để phù hợp với lối chơi game của game thủ Việt: dễ tiếp cận, PK thoải mái và không tốn kém