Please wait...
Video 07:49 18/09/2019

Chỉ vừa xuất hiện trong vai trò Sát Thủ - Cung Thủ và Hư Không nhưng Kai'sa đã và đang hoành hành khắp Đấu Trường Chân Lý.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close