Please wait...
Video 08:29 10/05/2020

Với lần làm lại này, Volibear hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt như Akali hay Sion trước đó.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close