Please wait...
Video 08:30 08/05/2020

Mới đây, cựu game thủ - BLV Khánh "Izumin" Hiệp đã chia sẻ công việc anh chàng phải đảm nhiệm khi tới GAM Esports.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close