Please wait...
Video 10:29 17/04/2020

Mặc dù không góp mặt trong phiên bản chính thức của phần game gốc Final Fantasy VII nhưng độ nổi tiếng của Fusion Swords là không thể bàn cãi bởi ngoại hình ấn tượng cùng khả năng tách rời thành 7 thanh kiếm trong tay nhân vật chính Cloud Strife.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close