Please wait...
Video 15:55 03/01/2019

Sau SofM, có lẽ chỉ Levi mới xứng tầm sánh cùng super team SKT tại bậc xếp hạng cao thủ, thách đấu xứ Hàn.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close