Please wait...
Video 15:06 12/10/2018

Levi nói về trận thắng của PVB trước G2, chỉ cần trận thắng AFs của Hàn Quốc thì khu vực Việt Nam sẽ được Riot công nhận trở thành thế lực LMHT trên bản đồ thế giới.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close