Please wait...
Video 09:53 07/04/2019

Nổi danh là thánh Zed làng Liên Minh Huyền Thoại, mỗi khi Faker cùng vị tướng tủ bay rank là đội bạn lại được một phen "toát mồ hôi hột".

CHANNEL

CHANNEL

btn-close