Please wait...
Video 13:55 13/06/2019

Xuất hiện trong clip này bao gồm một khẩu AWP Hyperbeast StatTrak, Glock Fade và Karambit Fade, những skin đắt đỏ thẩm mĩ cao xuất hiện trong CS:GO.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close