Please wait...
Video 17:55 18/04/2019

Sau khi tạo nên một cơn đại địa chấn với siêu phẩm battle royale Apex Legends, Respawn Entertainment tiếp tục nhá hàng những hình ảnh mới nhất về dự án tiếp theo dưới trướng EA, Star Wars Jedi: Fallen Order.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close