Please wait...
Video 14:00 30/10/2018

Cowsep stream và hướng dẫn cách di chuyển, xử lý sao cho hợp lý nhất trong trận đấu quyết định rank Cao thủ.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close