Please wait...
Video 15:16 19/10/2018

Cú gạt giò lịch sử của PVB đã giúp AFS nhất Bảng A và G2 đã không bỏ lỡ cơ hội này, loại FW trong trận tie-break.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close