Chi tiết tin - 300x250 - Vị trí 2

Game thủ Vainglory Việt nức lòng vì trang phục Lyra mới đẹp "vi diệu"

Long Phan 08/03/2019 09:59

Thật sự là từ điển Tiếng Việt cần tìm mỹ từ để miêu tả trang phục Lyra mới... 

Tidal Enchater Lyra là trang phuc sẽ được nhà phát hành SEMC ra mắt vào vainglroy phiên bản 4.1. Ngay từ trước khi ra mắt, trang phục này đã làm nức lòng người hâm mộ bởi vẻ đẹp vi diệu

Video hiệu ứng trang phục Lyra

Trong cộng đồng Vainglory Việt, mỹ từ được game thủ Vainglory nhận xét nhiều nhất về Enchater Lyra là đẹp, từ thứ 2 cũng là đẹp luôn vì thật sự hiện chưa có từ nào để có thể tả nỏi vẻ đẹp của trang phục này ...

Nhưng giá của trang phục này là 2500 ice, tầm 500k nên là nhiều anh em game thru vẫn lưỡng lự chưa quyết định đầu tư..

Thận, à mà thôi ...

Viết bình luận