Binh Khí Phổ - Giới thiệu hệ thống phụ bản

Guganman 30/01/2018 10:08

MỤC LỤC [Hiện]

Binh Khí Phổ mang tới một hệ thống phụ bản hoạt động cực kỳ đồ sộ, khắc họa nên một thế giới kiếm hiệp thuần chất vô cùng quen thuộc. Hệ thống phụ bản được chia thành: Phụ bản giang hồ, phụ bản tổ đội và phụ bản cá nhân.

1. Phụ bản Giang hồ truyền thuyết:

Gồm 2 độ khó: Phổ thông và Tinh anh. Sau khi vượt qua chế độ phổ thông mới có thể khiêu chiến Tinh Anh, sau khi vượt ải có thể nhận được phần thưởng. Ải đã vượt có thể tiêu hao bạc để càn quét. 

2. Phụ bản tổ đội

Binh Khí Phổ - Giới thiệu hệ thống phụ bản

- Hoàng Lăng

- Thủ Hộ

- Nặc Ảnh

- Đường Môn Bí Cảnh: là phụ bản nhiều người, khi người chơi đạt cấp độ nhất định, có thể tổ đội đi đánh phụ bản, sau khi khiêu chiến thành công nhận nhiều EXP, sách nâng cấp kỹ năng Binh Khí và đạo cụ thăng cấp Kỳ Môn. Trong phụ bản số quái giết càng nhiều, đánh giá phụ bản càng cao, nhận thưởng càng lớn.

- Huyết Tiên

3. Phụ bản cá nhân

Binh Khí Phổ - Giới thiệu hệ thống phụ bản

- Cổ Lăng Mạc Kim: là phụ bản ngân lượng, vượt ải nhận nhiều ngân lượng, trong phụ bản dùng Binh Khí chỉ định nhận ngân lượng gia tăng.

- EXP Trúc Lâm: là phụ bản kinh nghiệm, vượt ải nhận lượng lớn điểm kinh nghiệm, trong phụ bản dùng Binh Khí chỉ định gia tăng phần thưởng.

4. Phụ bản Vip

Binh Khí Phổ - Giới thiệu hệ thống phụ bản

Phụ bản dành riêng cho các cấp độ vip chỉ định.

5. Phụ bản Mỹ thực:

Phụ bản thu thập nguyên liệu nấu ăn, sử dụng nguyên liệu nấu ăn để tạo ra các loại mỹ thực gia tăng lực chiến.

Binh Khí Phổ - Giới thiệu hệ thống phụ bản

Binh Khí Phổ - Giới thiệu hệ thống phụ bản

- Huyết chiến: Phụ bản bảo vệ NPC trước sự tấn công của kẻ địch. Sau mỗi 10 đợt tấn công sẽ nhận được phần thưởng.

- Thông Thiên: Hoạt động chiến đấu với độ khó tăng dần, vượt qua mỗi tầng đều nhận được phần thưởng phong phú.

6. Phụ bản binh khí

Phụ bản chiến đấu yêu cầu vũ khí chỉ định. Hoàn thành càng nhanh nhận phần thưởng càng lớn

Viết bình luận