Com2us Holdings chính thức tham gia vào nền tảng game blockchain toàn cầu Mythical Games

TungTQ 11/10/2022 09:24

MỤC LỤC [Hiện]

Mythical Games đã thành lập Mythos Foundation để quản lý các hoạt động của tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) trong hệ sinh thái trò chơi Mythos blockchain. Com2uS Holdings sẽ tham gia vào việc duy trì sự ổn định và mở rộng hệ sinh thái Mythos dựa trên khả năng cạnh tranh mà tập đoàn Com2us đã xây dựng được trong lĩnh vực game trong hơn 20 năm và kinh nghiệm xây dựng mạng lưới blockchain XPLA. Trình xác thực của Com2us Holdings sẽ kiểm tra tất cả các chi tiết giao dịch được ghi lại trên blockchain nhằm xác minh tính hợp lệ và chính xác của tài khoản. Com2uS Holdings sẽ tham gia với vai trò đối tác xác thực tính hợp lệ trong hệ sinh thái Mythos trong thời hạn một năm.

Các công ty hàng đầu trên toàn thế giới, bao gồm Com2uS Holdings, sẽ tham gia với tư cách là đối tác cho hệ sinh thái Mythos. Các đối tác chính của hệ sinh thái này bao gồm Ubisoft, công ty trò chơi toàn cầu, Sandbox Gaming cũng như Yield Guild Games từ ngành Esports & Guilds, và cả Animoca Brands, công ty Web3 hàng đầu.

Ngoài ra, mạng lưới blockchain XPLA còn tập hợp các tác đối tác lớn trong đó có Com2us Holdings hướng tới mục tiêu phát triển XPLA như một mạng lưới blockchain chính trên toàn cầu gồm các lĩnh vực giải trí, game và metaverse. Đặc biệt hơn cả là gần đây Wormhole, một cầu nối kết nối các mạng lưới blockchain chính thức cũng đã gia nhập vào XPLA. Thông qua Wormhole, XPLA dự kiến sẽ có thể kết nối với các mạng lưới chính thức khác như Ethereum và Solana

Viết bình luận