Warface: Global Operations - Game mobile FPS hiện mở Đăng ký trước cho game thủ Việt Nam

Taskmaster 24/12/2019 09:39

MỤC LỤC [Hiện]


Trong Warface: Global Operations bạn sẽ tạo ra một nhân vật độc đáo chọn một vũ khí để sử dụng chẳng hạn như súng trường tấn công, súng carbine, súng máy, súng bắn tỉa và các phụ kiện kèm theo. Cuối cùng là chọn chơi các chế độ khác nhau và joàn thành nhiệm vụ trong game.


Đăng ký trước Warface: Global Operations ngay hôm nay qua các đường link dưới đây:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.my.warface.online.fps.pvp.action.shooter

IOS: https://apps.apple.com/il/app/warface-global-operations/id1460568073

APK: https://www.tap.io/app/176545


Viết bình luận