Chi tiết tin - 300x250 - Vị trí 222222

Tìm hiểu về Triệu Vân, một đời danh tướng lẫy lừng được tái hiện với Loạn Chiến Tam Quốc

Gà Béo 12/05/2018 18:18
Tin tài trợ

Cả ngoài đời và trong Loạn Chiến Tam Quốc, Triệu Vân đều được xếp vào bậc đệ nhất danh tướng Tam Quốc. Cùng Game8 tìm hiểu về vị tướng tài trẻ tuổi trong Ngủ hổ tướng này nhé!

mã thẻ game rẻ nhất thị trường

MÃ THẺ VCOIN

  • 50.000đ
  • 47.500đ

MÃ THẺ ZING XU

  • 100.000đ
  • 96.500đ

MÃ THẺ SOHACOIN

  • 100.000đ
  • 95.000đ

MÃ THẺ GARENA

  • 100.000đ
  • 97.000đ

MÃ THẺ GATE

  • 50.000đ
  • 47.500đ

Triệu Vân tên tự là Tử Long người vùng Thường Sơn, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Ông cũng được Lưu Bị xem như "người anh em thứ tư" tiếp theo trong 3 anh em kết nghĩa tại vườn đào. Cũng giống như Quan Vũ, Triệu Vân là một trong Ngũ hổ tướng danh tiếng lẫy lừng.


Trong lịch sử, Triệu Vân được biết đến không chỉ là một mãnh tướng võ nghệ siêu quần, ông còn là một thao lược gia tài ba với cái đầu lạnh cân nhắc trước sau với óc phân tích tài tình. Tài thao lược của ông thể hiện rõ nhất khi Tôn Quyền tập kích Kinh châu, Quan Vũ bị bắt và bị sát hại, Lưu Bị khởi đại quân báo thù, duy chỉ có Triệu Vân là người can gián Lưu Bị đánh Ngô.


Ông nói: “Giặc nước là Tào Tháo chứ không phải Tôn Quyền. Hơn nữa, nếu diệt được Tào Tháo, Tôn Quyền ắt phải thần phục. Hiện nay tuy Tào Tháo đã chết, nhưng con là Tào Phi lại cướp ngôi nhà Hán. Chúng ta hãy thuận theo lòng dân hãy chiếm lấy Quan Trung, giữ chặt vùng thượng du Vị Thủy, Hoàng Hà mà thảo phạt nghịch tặc. Như vậy các nghĩa sĩ ở Quan Đông sẽ kéo nhau đến tiếp vương sư. Nay ta gạt Ngụy sang một bên để đánh Ngô, chỉ sợ vừa mới đánh nhau đã không sao rút ra nổi.”

Lưu Bị không nghe theo, thân chinh khởi binh đánh Ngô, để Triệu Vân ở lại giữ Hán Trung. Năm 222, Lưu Bị đại bại ở Hào Đình, Triệu Vân mang quân đến Vĩnh An tiếp ứng đón rước, quân Ngô lui về.

Quay trở lại với Loạn Chiến Tam Quốc, hình ảnh một Triệu Vân tuấn tú, khí dũng bất phàm cũng được tái hiện rõ nét. Triệu Vân dễ dàng thu hút sự quan tâm của người chơi với cây Tam Tiêm Thương được rèn theo loại binh khí trong truyền thuyết của Nhị Lang Thần do Giao Long ba đầu hóa thành cùng chiến giáp Thủy Long uy dũng.
Không chỉ vậy, được xét vào cấp tướng SS, Triệu Vân sở hữu bộ kĩ năng chuyên dùng để khống chế hành động đối thủ vô cùng mạnh mẽ trong chiến trận. Khởi đầu, Triệu Vân có lực chiến khá cao 5875 cùng với kỹ năng Giao Long Xuất Thủy có khả năng gây đóng băng hạn chế hành động đối phương đồng thời mang theo một lượng sát thương khá lớn. Bộ kỹ năng hoàn chỉnh của Triệu Vân bao gồm 2 kĩ năng bị động vừa gia tăng ngoại công vừa nhắm vào nhược điểm của đối phương.


Mạnh mẽ là vậy nhưng việc sở hữu Triệu Vân không hề khó, chỉ cần điểm danh đăng nhập đủ 7 ngày là người chơi đã nhận được vị danh tướng này rồi. Không chỉ vậy, Triệu Vân còn có quan hệ tương hỗ với Tôn Sách giúp tăng 6% lượng HP của cả đội hình. Quá tuyệt vời phải không?


Viết bình luận