"VNG"
Võ Lâm Truyền Kỳ: Nơi bắt đầu tình yêu

Võ Lâm Truyền Kỳ: Nơi bắt đầu tình yêu

Người ta có thể nói game là thế giới ảo, với những câu chuyện có hư không thực, nhưng nó cũng chính là khởi nguồn, cầu nối cho nhiều mối tình...