"VNG"
VNG đồng hành cùng eSports tại Seagame 32

VNG đồng hành cùng eSports tại Seagame 32

Có tới 4/6 bộ môn thi đấu là các sản phẩm đang đảm nhậm phát hành, VNG có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và quảng bá cho Thể thao điện...