Genshin Impact: Hướng dẫn hoàn thành sự kiện web Carefree Dreamland một cách nhanh chóng và nhận phần thưởng to lớn

Zeus 26/11/2022 01:51

MỤC LỤC [Hiện]

Sự kiện Web Genshin Impact Carefree Dreamland với 120 nguyên thạch

Người chơi Genshin Impact có thể mở sự kiện Carefree Dream Web bằng cách nhấp vào liên kết tại đây. Hãy nhớ rằng chỉ những người chơi trên Adventure Rank 10 mới có thể tham gia sự kiện và nhận phần thưởng. Khi trang web được tải đầy đủ, hãy đăng nhập bằng tài khoản HoYoverse của họ.

Trong phần hướng dẫn, người tham gia sẽ được hướng dẫn ngắn gọn về cách thức hoạt động của sự kiện. Đầu tiên, họ phải hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày trong game Genshin Impact. Để kiểm tra các nhiệm vụ hàng ngày, người chơi có thể nhấp vào Aranara Traveller. Các nhiệm vụ đơn giản bao gồm đăng nhập vào trò chơi, hoàn thành ít nhất hai nhiệm vụ hàng ngày, tiêu thụ nhựa nguyên bản và nấu các món ăn.

Nhiệm vụ hàng ngày sẽ được làm mới hàng ngày vào lúc 4:00 sáng (Giờ máy chủ) và tất cả các vật liệu xây dựng không được thu thập cũng sẽ bị xóa. Những nhiệm vụ này sẽ thưởng cho họ bằng vật liệu xây dựng.

Các vật liệu xây dựng nói trên có thể được sử dụng để xây dựng các cơ sở nấu ăn khác nhau. Sự kiện Carefree Dreamland có bảy loại cơ sở và mỗi loại sẽ thưởng cho người chơi nguyên thạch. Vào ngày đầu tiên, người tham gia có thể mở khóa tối đa bốn loại công trình trước khi họ phải đợi thêm vật liệu xây dựng vào ngày hôm sau.

Giờ đây, người chơi Genshin Impact đã mở khóa các cơ sở nấu ăn, Aranara sẽ đến và ở tại các địa điểm tương ứng của họ. Người chơi cũng có thể yêu cầu Xu vô tư ở bên phải màn hình và mua đồ trang trí môi trường và trang phục cho Aranara trong Phòng thay đồ.

Trang phục có thể được trang bị với Aranara để nhận thêm phần thưởng. Mỗi Aranara có thể kích hoạt một sự kiện đặc biệt bằng cách trộn và kết hợp trang phục của họ. Tùy thuộc vào trang phục mà người chơi chọn, họ có thể mở khóa Kết thúc bình thường hoặc Kết thúc hoàn hảo.

Chạm vào Aranara Paimon để xem tất cả các kết thúc có sẵn và phần thưởng là gì. Hãy nhớ rằng phần thưởng cho mỗi kết thúc chỉ có thể nhận được một lần và người chơi sẽ không nhận được gì nếu họ nhận được kết thúc giống nhau.

Mặc dù có rất nhiều phần thưởng từ sự kiện Carefree Dreamland, nhưng phần thưởng dễ nhận nhất là Nguyên thạch. Bằng cách mở khóa tất cả các cơ sở, người chơi Genshin Impact sẽ nhận được 120 Nguyên thạch. Sau đó, đạt được tất cả các kết thúc từ Aranara để nhận phần thưởng như 8 Quặng tăng cường thần bí, 50000 Mora và 9 Hero’s wit.

Viết bình luận