Chi tiết tin - 300x250 - Vị trí 2 (Slot 1)

Genshin Impact: Hướng dẫn chế tạo vũ khí Sapwood blade, moonpiercer, v.v.

Zeus 20/09/2022 02:41

MỤC LỤC [Hiện]

Có năm loại vũ khí trong bộ vũ khí có thể giả mạo và mỗi loại đều yêu cầu những câu chuyện liên quan riêng mà chỉ có thể có được trong nhiệm vụ Aranyaka. Đây là cách người chơi có thể nhận được câu chuyện nói trên và mở khóa vũ khí Sumeru mới.

Genshin Impact: Cách mở khóa bản thiết kế vũ khí giả mạo của Sumeru

Người chơi Genshin Impact chỉ có thể mua bản thiết kế của vũ khí từ một NPC Aranara trong Dream Vanarana.

Khi bạn đã đến Dream Vanarana, hãy đi đến Tree of Dreams ở phía đông bắc của Tượng bảy người để tìm Aravinay, một Aranara màu vàng. Nói chuyện với NPC để mở cửa hàng nơi bạn có thể mua bản thiết kế với các vật phẩm nhiệm vụ có tên 'Câu chuyện về bạn và Aranara.' Bạn có thể nhận được những vật phẩm này bằng cách hoàn thành mỗi chương của Aranyaka:

  • Forest Regalia (Greatsword 4 sao): Tale of the Forest King
  • Sapwood Blade (Kiếm 4 sao): Câu chuyện về sa mạc
  • King's Squire (Cung 4 sao): Tale of the King's Squire
  • Moon Piercer (Polearm 4 sao): Tale of the Moonlight
  • Fruit of Fulfillment (Catalyst 4 sao): Tale of the Portent

Làm thế nào để có được những câu chuyện về bạn và Aranara trong Genshin Impact

Người chơi Genshin Impact có thể nhận được tất cả năm 'Câu chuyện của Bạn và Aranara' bằng cách bắt đầu chuỗi nhiệm vụ Aranyaka. Tin tốt là vì các vật phẩm nhiệm vụ có thể được tìm thấy ở giữa mỗi nhiệm vụ, bạn không cần phải hoàn thành chúng từ đầu đến cuối.

Sau khi nói chuyện với Araja trong Dream Vanarana, bạn sẽ nhận được 'Câu chuyện của Bạn và Aranara' đầu tiên thông qua nhiệm vụ 'Thế giới của Aranara'. Ngoài ra, nhiệm vụ này sẽ cấp cho bạn quyền truy cập vào tiện ích Aranyaka, từ đó các nhiệm vụ tiếp theo để có được các bản sao còn lại của câu chuyện có thể được bắt đầu.

Bạn sẽ ngay lập tức nhận được 'Câu chuyện của Bạn và Aranara' thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ Dev Delver Chương từ Vimana Agama (Chương 5), yêu cầu bạn chiến đấu với Abyss Mage và Lector trong một tàn tích ngầm bên cạnh Ruin Golem ở Núi Devantaka.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ A Prayer for Rain on Fecund Land trong Varuna Gatha (Chương 3), liên quan đến việc sửa chữa Varuna Contraption, bạn sẽ nhận được 'Câu chuyện của bạn và Aranara' thứ ba.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 'Chương cuối cùng' từ Kinh Agnihotra (Chương 4), trong đó có người chơi dọn dẹp Vùng khô héo bên trong một hang động ngầm trong Rừng Maytiyima, bạn sẽ nhận được phần thứ tư trong Câu chuyện về Bạn và Aranara.

Khi bạn cứu Rana trong phần cuối cùng của Chương Ươm mầm ước mơ (Chương 2), bạn sẽ nhận được bản sao cuối cùng của 'Câu chuyện về bạn và Aranara' như một phần thưởng.

Người chơi Genshin Impact có thể mua bất kỳ bản thiết kế nào mong muốn từ Aravinay ngay sau khi họ có được dù chỉ một bản sao của câu chuyện. Sau đó, họ có thể đến gặp bất kỳ thợ rèn nào trong trò chơi để rèn vũ khí.

Viết bình luận