Tổng hợp một số crosshair của các pro Valorant được nhiều người chơi sử dụng

break 22/01/2021 12:51

Việc lựa chọn crosshair trong Valorant cũng quan trọng như việc lựa chọn gear sao cho phù hợp với từng người, và dưới đây là một số crosshair mà bạn có thể tham khảo.

Hiko

Color: Green
Outlines: On
Outline Opacity: 1
Outline Thickness: 1
Center Dot: Off
Center Dot Opacity: 0
Center Dot Thickness: 0
Fade Crosshair With Firing Error: Off
Show Inner Lines: On
Inner Line Opacity: 1
Inner Line Length: 4
Inner Line Thickness: 2
Inner Life Offset: 3
Outer Line Opacity: 0
Outer Line Length: 0
Outer Line Thickness: 0
Outer Line Offset: 0
Movement Error: Off
Firing Error: Off

Sinatraa

Color: Green
Outlines: On
Outline Opacity: 1
Outline Thickness: 1
Center Dot: Off
Center Dot Opacity: 0
Center Dot Thickness: 0
Fade Crosshair With Firing Error: On
Show Inner Lines: On
Inner Line Opacity: 1
Inner Line Length: 3
Inner Line Thickness: 1
Inner Life Offset: 3
Outer Line Opacity: 0
Outer Line Length: 0
Outer Line Thickness: 0
Outer Line Offset: 0
Movement Error: Off
Firing Error: Off

ScreaM

Color: White
Outlines: On
Outline Opacity: 1
Outline Thickness: 1
Center Dot: On
Center Dot Opacity: 1
Center Dot Thickness: 2
Fade Crosshair With Firing Error: Off
Show Inner Lines: On
Inner Line Opacity: 1
Inner Line Length: 0
Inner Line Thickness: 0
Inner Life Offset: 0
Outer Line Opacity: 0
Outer Line Length: 0
Outer Line Thickness: 0
Outer Line Offset: 0
Movement Error: Off
Firing Error: Off

TenZ

Color: Cyan
Outlines: Off
Outline Opacity: 0
Outline Thickness: 0
Center Dot: Off
Center Dot Opacity: 0
Center Dot Thickness: 0
Fade Crosshair With Firing Error: Off
Show Inner Lines: On
Inner Line Opacity: 1
Inner Line Length: 4
Inner Line Thickness: 2
Inner Life Offset: 2
Outer Line Opacity: 0
Outer Line Length: 0
Outer Line Thickness: 0
Outer Line Offset: 0
Movement Error: Off
Firing Error: Off

Shroud

Color: Cyan
Outlines: Off
Outline Opacity: 0
Outline Thickness: 0
Center Dot: Off
Center Dot Opacity: 0
Center Dot Thickness: 0
Fade Crosshair With Firing Error: Off
Show Inner Lines: On
Inner Line Opacity: 1
Inner Line Length: 6
Inner Line Thickness: 1
Inner Life Offset: 1
Outer Line Opacity: 1
Outer Line Length: 3
Outer Line Thickness: 3
Outer Line Offset: 4
Movement Error: Off
Firing Error: Off

Viết bình luận