Please wait...
Video 22:02 30/04/2017

(Game8) - Là một game sở hữu nền tảng đồ hoạ rất tốt với Cry-Engine, hãy cùng xem Warface khi chơi max setting sẽ có đồ hoạ như thế nào nhé!

CHANNEL

CHANNEL

btn-close