Please wait...
Video 13:29 10/10/2018

Thầy Ba lên tiếng ngay khi thông tin về luật lệ All-Star 2018 có tới 3 slot cho streamer, người nổi tiếng tại khu vực được chọn.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close