Please wait...
Video 13:48 06/06/2019

Sau khi được sửa lại khá nhiều lần, Mordekaiser lại tiếp tục là vị tướng Riot Games ưu ái đem ra làm thí nghiệm nhưng lần này, câu chuyện đã khác.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close