Please wait...
Video 11:03 16/05/2018

Levi bị top 6 thách đấu Bắc Mỹ chê bai chỉ được đội gánh như mọi khi và được đánh giá quá cao. Đáp trả lại hành động xem thường đó Levi với Lee Sin đã cho Trundle biết thế nào là lễ độ.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close