Please wait...
Video 17:58 18/03/2019

Dĩ nhiên đây không phải là một trailer chính thức của Persona 5, thế nhưng rõ ràng tính giải trí mà nó mang lại dành cho các fan của anh chàng Ricardo Milos là rất cao.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close