Please wait...
Video 11:00 26/10/2018

Sau đại gia bunngan thì Khanh Nade là cái tên tiếp theo gửi tặng streamer Mixigaming số tiền lớn hơn 63 triệu đồng trong 1 tối stream.

CHANNEL

CHANNEL

btn-close