"NKVS"
Game8 phát 300 Giftcode Ngạo Kiếm Vô Song

Game8 phát 300 Giftcode Ngạo Kiếm Vô Song

Đây sẽ là giftcode phiên bản Song Kiếm Hợp Bích bao gồm 3000 Vàng Khóa, 3000 Truyện Ký Phù, 1500 Hoạt Lực Dược, !0 Chúc Phúc Chi Vũ, 10 Thần ...

Ngạo Kiếm Vô Song "hé lộ" bí kíp PK

Ngạo Kiếm Vô Song "hé lộ" bí kíp PK

Trong thế giới Ngạo Kiếm Vô Song, dù mỗi ngày có rất nhiều sự kiện, tính năng sôi nổi nhưng PK vẫn là một trong những hoạt động thu hút gamer...