Chi tiết tin - 300x250 - Vị trí 2

Máy chủ Call of Duty: Warzone và Modern Warfare đột nhiên ngừng hoạt động

Taskmaster 24/03/2020 10:48

Nhiều game thủ Call of Duty: Warzone và Modern Warfare đột nhiên không thể kết nối tới máy chủ.

Nhiều người chơi đã bị đá ra từ các trận đấu trực tuyến của họ. Khi họ cố gắng kết nối lại, họ được chào đón bằng một hàng đợi. Hàng đợi dường như không di chuyển và sẽ lâu hơn nếu trò chơi được khởi động lại.Có thể các máy chủ trở nên quá tải với mọi người do nhiều người chơi ở nhà và trực tuyến do đại dịch COVID-19.

Một số người chơi dường như không bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động của máy chủ, với nhiều người vẫn chơi các trận đấu trực tuyến trong Modern Warfare và Warzone, và phát trực tuyến các trận đấu của họ trên Twitch.

Không có lời giải thích nào khác được đưa ra bởi Activision hoặc Infinity Ward khi các máy chủ ngừng hoạt động trong khoảng 20 phút. Kể từ 9:50 tối CT, trang dịch vụ Activision cho biết mọi thứ đều trực tuyến.

Cập nhật mới:  Vấn đề đã được giải quyết.

Viết bình luận