Chi tiết tin - 300x250 - Vị trí 222222

Liên Quân Mobile: Đấu sĩ và Xạ thủ cũng bị đem ra phẫu thuật trong Chiến trường 3.0

Khải sở khanh 15/07/2019 14:53

Phiên bản Chiến trường 3.0 của Liên Quân Mobile sẽ có hàng loạt chỉnh sửa cũng như thay đổi ngoại hình, chỉ số tướng.

Và hôm nay chúng ta sẽ đi tới màn phẫu thuật cho các Đấu Sĩ cùng Xạ Thủ. Lần này thì rất đau đấy!


Viết bình luận