Banner Right1.2 - Chi tiết tin - 300x250 - Adsense

LMHT: Thay đổi PBE ngày 9/5, Vô Cực Kiếm vẫn không tăng chí mạng, gây sát thương chuẩn lên tướng

Hans Sama 09/05/2018 14:44

Hãy cùng đến với một số thay đổi đáng chú ý trên máy chủ thử nghiệm PBE ngày 9/5 nhé.

Biểu cảm mới

3 biểu cảm mới được thêm vào máy chủ PBE: “Ong Gắt Gỏng”, “Ong Buồn Bã”, “Ong Vui Vẻ”

 LMHT: Thay đổi PBE ngày 9/5, Vô Cực Kiếm vẫn không tăng chí mạng, gây sát thương chí mạng chuẩn lên tướng

Chỉnh sửa cân bằng

LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Bard

  • Điện An Lạc (W) tiêu hao giảm từ 90 ở mọi cấp xuống 70 ở mọi cấp

LMHT: Thay đổi PBE ngày 9/5, Vô Cực Kiếm vẫn không tăng chí mạng, gây sát thương chí mạng chuẩn lên tướng

Poppy

  • Tốc độ di chuyển cơ bản tăng từ 340 lên 345

Trang bị

Vô Cực Kiếm

  • Cập nhật chú giải công cụ: “20% sát thương chí mạng gây lên tướng chuyển thành sát thương chuẩn.”

LMHT: Thay đổi PBE ngày 9/5, Vô Cực Kiếm vẫn không tăng chí mạng, gây sát thương chí mạng chuẩn lên tướng

Ngọc bổ trợ

Áo Chòang Bão Tố (Pháp Thuật)

[Ngọc mới, thay thế cho Mũ Tối Thượng]

  • Hồi chiêu thay đổi từ [25 giây] thành [60 giây, có thể được giảm bởi giảm thời gian hồi chiêu]

LMHT: Thay đổi PBE ngày 9/5, Vô Cực Kiếm vẫn không tăng chí mạng, gây sát thương chí mạng chuẩn lên tướng

[Mới] Thợ Săn Tối Thượng (Áp Đảo)

  • Hiệu ứng: “Chiêu cuối giảm 5% hồi chiêu, cộng thêm 2% mỗi cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng. Kiếm cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng vào lần đầu hạ gục mỗi tướng địch.”

LMHT: Thay đổi PBE ngày 9/5, Vô Cực Kiếm vẫn không tăng chí mạng, gây sát thương chí mạng chuẩn lên tướng